tU- 

Cystin, uppföljning

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Konsult 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Provtagning

Vid uppföljning av känd cystinuri ange ”tU-Cystin, uppföljning” på remissen. Behandlande läkare kan ordinera en dygnsmängd alternativt urinsamling under del av dygn. Om patienten behandlas med penicillamin eller tiopronin ska detta anges på remissen. Urin samlas i kärl utan tillsats.

1. Urin samlas under 24 timmar eller under den tid som behandlande läkare har angett på remissen i en dunk utan tillsats. Dunken bör förvaras i kyl under insamlingen.
2. Urindunken ska inte transporteras till Laboratoriet.
3. Urinvolymen mäts/vägs och anges på remissen.
4. Ett vakuumrör (5 mL) av den väl blandade dygnsvolymen skickas till laboratoriet. Minsta provvolym 3 mL urin.
5. Provet fryses så snart som möjligt.
6. På remissen anges insamlingstid, inlämningstid samt tidpunkt när provet frysts.


Se instruktioner för Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Dunken bör förvaras i kyl under insamlingen. Provet fryses så snart som möjligt och ska transporteras fryst.

Referensintervall

Saknas för U-Cystin, tU-Cystin, U-Cys-tiopronin, tU-Cys-tiopronin, U-Cys-penicillamin och tU-Cys-penicillamin.

Följande behandlingsrekommendation finns vid känd Cystinuri (U-cystin):
”Rekommenderad koncentration vid uppföljning och behandling av patienter med cystinuri är 800 – 1000 µmol/L, ev. lägre beroende på stenaktivitet.”

Övrig information

Vid frågeställning cystinuri omfattar analysen kvantifiering av 26 aminosyror i urinen och dessa besvaras per kreatininenhet. Dessutom görs en läkarbedömning (se analysen U-Aminosyror för mer information).
Vid uppföljning av patient med känd cystinuri kvantifieras U-Cystin och en uträkning av tU-Cystin görs om dygnssamling utförts. Om det på remissen framgår att patienten har pågående behandling med tiopronin eller penicillamin, kvantifieras också blanddisulfiden U-Cystein-tiopronin respektive U-Cystein-penicillamin och utsöndringen av respektive blanddisulfid per dygn beräknas om dygnssamling har utförts.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-01-23/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Laboratoriemedicin, Specialkemi 2
Adress
Laboratoriemedicin, Specialkemi 2
Akutgatan 8
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se