B- 

Trombocytaggregation med Multiplate system (sållning)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Allmän 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Kontakta Koagulationslaboratoriet i Malmö, telefon 040-33 23 94 före provtagning.
Venöst blod tappas i rör som innehåller 2μg/mL Hirudin. Blandas försiktigt direkt efter tappningen samt före analys. Undvik att skum bildas i provröret. Två stycken 3 mL rör behövs för fullständig utredning med Trombocytaggregometri (sållning). Provet skall analyseras inom 1 timme efter provtagning.

Provhantering, förvaring och transport

Transporteras ocentrifugerat i rumstemperatur till koagulations laboratoriet inom 1 timme.
Skall ej centrifugeras. Hållbart rumstemperatur 1 timme.

Referensintervall

ADP: 33-107 U
ASPI: 47-122 U
Kollagen: 38-123 U
Ristocetin: 53-205 U
TRAP: 60-141 U
Spontanaggregation: 6-14 U

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-05-08/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se