Vattenprov Odling

Info
Ackrediterad:   
Beställning:
Multiresistenta bakterier/Hygien 
Svarstid:
Utförs vardagar. Svar tidigast efter 7 dygn. 
Provtagningsmaterial
Steril flaska för vattenanalyser

Flaska Användning Tillsats Klinisk mikrobiologi
500 mL Vattenanalys Ingen substratavdelning@skane.se
Kundkod ska anges vid beställning.
Indikation

- Diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop
- Endoskop med kanaler
- Destillerat, avjoniserat vatten för laboratorieändamål

Provtagning

Ca 500 mL vatten i steril plastflaska.
Sköljprov endoskop: minst 100 mL NaCl

Utskick av provtagningsmateriel sker genom laboratoriets försorg. En steril 500 mL plastflaska packas i transportbox avsedd för flaskor. Transportboxen är försedd med kylklamp, absorberande material och vändbart adresskort. Adresskortet är på ena sidan märkt med beställarens adress och på andra sidan med laboratoriets adress.

Provtagning sker genom rutiner fastställda av varje enskild klinik eller beställare.

Vid förnyad provtagning efter bakterieväxt bör ”Omprov” anges på remissen.

Provhantering, förvaring och transport

• Transportera prov snarast till laboratoriet.
• Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Om transporttiden beräknas överstiga 4 timmar skall proverna förvaras i kyla 4 - 8°C.
Mellan provtagning och analys bör tiden inte överstiga 24 timmar för ett kylt prov.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-07-07/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se