Isopropanol, se Alkoholer

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Allmän 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Huden får inte tvättas med sprit före provtagningen.
PST-rör, Li-heparinrör med gel (ljusgrön kork).
Minsta provvolym 200 µL plasma.
Provet får inte avproppas före analys.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2200 g utan att proppa av röret.
Plasma är hållbart minst 1 vecka i kyl förutsatt att röret är väl tillslutet.

Referensintervall

Ej påvisbart. Gränsvärden:
P-Metanol < 2 mmol/L
P-Etanol < 2 mmol/L
P-Isopropanol < 2 mmol/L

1 promille etanol i blod motsvarar cirka 28 mmol/L etanol i plasma eller serum.

  Senast uppdaterad/signatur
2015-10-02/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD, LU
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se