U-/tU- 

Urat

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Special 3 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Urin samlas under 24 timmar i en dunk utan tillsats.
Samling ska göras i början av veckan (hållbarhetsskäl).

Se instruktioner för Urinsamling
Patientinstruktioner

Provhantering, förvaring och transport

Förvaras i kyla. Hela dunken skickas snarast efter avslutad insamling till laboratoriet.

Referensintervall

U-Urat: Referensintervall saknas.
tU-Urat, vuxna, kostberoende: 1,5 - 4,4 mmol/dygn.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-10-26/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
291  85 KRISTIANSTAD
Kontakt
Telefon 044-309 19 30 
Fax 044-309 18 82 
E-post Labmedicin@skane.se