P- 

HIT-Assay aggregometri

Info
Ackrediterad:   
Beställning: HIT-diagnostik 
Svarstid: Vid behov 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör 5 mL (ljusblå kork). Röret skall fyllas helt. Rör som inte fyllts korrekt analyseras inte. Kapillärprovtagning är inte möjlig. Analysen beställs först efter kontakt med koagulationsjouren på tel. 040-331000.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugeras inom 60 minuter i 20 minuter vid 2000 x g eller 10 minuter 3600 x g före analys. Prov som inte analyseras omedelbart fryses i -20 °C. Fryskedjan får inte brytas. De frysta proverna skickas förpackade i kolsyreis.

Referensintervall

Se separat utlåtande.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Remiss HIT-diagnostik

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-05-24/Ljn
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se