P- 

Fibrinogen

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Rutin/Akut 1 
Svarstid: Akut och Dagligen 
Provtagningsmaterial
Citratrör (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561 Första hands val
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538 Endast för barnprovtagning
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).
Fylls helt och vändes minst 5 gånger direkt efter provtagningen.
Analysen utförs ej kapillärt.

Provtagning Neonatal

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Förvaring i rumstemperatur.
Om provet inte kan analyseras inom 4 timmar pipettera av plasman till ett nytt tomt plaströr och frys vid -20 ⁰C.

Referensintervall

2,0 - 4,0 g/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-02-12/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HG, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se