P- 

Faktor XII

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).
Kapillärprovtagning är inte möjligt.

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter.
Plasma avskiljes och överförs till plaströr som försluts och fryses vid -70 °C.
Färskt prov analyseras inom 1 timme. Prov som inte analyseras omedelbart kan förvaras upp till 1 månad vid - 20 °C. Proverna skickas förpackade i kolsyresis. Fryskedjan får inte brytas.

Referensintervall

Vuxna: 0,65-1,70 kE/L.

Koagulationslab i Malmö 2019.

Heterozygota FXII-brist patienter har ca. 0,40-0,60 kE/L.
Barn <16 år uppvisar något sänkta värden.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-11-09/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se