P- 

Apolipoprotein B (Apo B)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork)

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 1 dygn i rumstemperatur eller 2 dygn i kyl.
Avhällt plasma är hållbart 1 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl.

Referensintervall

Kvinnor: 0,60-1,17 g/L
Män: 0,66-1,33 g/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-05-04/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se