P- 

Apolipoprotein A1 (Apo A1)

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Rutin/Akut 1+2 
Svarsfrekvens: Dagligen 
Provtagningsmaterial
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

PST-rör, Li-heparin med gel (plasma, ljusgrön kork).

Provhantering, förvaring och transport

Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar.
Centrifugerat prov är hållbart 1 dygn i rumstemperatur eller 2 dygn i kyl.
Avhällt plasma är hållbart 1 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl.

Referensintervall

Kvinnor: 1,08 - 2,25 g/L
Män: 1,04 - 2,02 g/L

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-10-26/ASi
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk kemi, Labmedicin
Adress
Klinisk kemi,
Labmedicin
HM, KD, LU, MA, YS
Kontakt
Telefon Se hemsida 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se