P- 

Renin, aktivt

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Digital, Special Lund 
Svarstid: 1 gång/vecka 
Provtagningsmaterial
EDTA-rör (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL K2 EDTA 217
5 mL 3 mL K2 EDTA 6147
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

EDTA-rör 5 mL (plasma, lila kork).

Minsta volym plasma för analys är 300 µL.

Provhantering, förvaring och transport

Provet får ej utsättas för kyla (2-8 °C).
Centrifugera provet i 10 minuter vid 2 000 x g inom 4 timmar. Centrifugerat prov avhälls till ett nytt tomt plaströr. Avhälld plasma kan förvaras 8 timmar i rumstemperatur.
Vid längre tids förvaring fryses plasma (-20 °C). Vid infrysning ska rören ej frysas placerade i provrörställ utan placeras enskilt för att påskynda infrysning. Redan frysta prover får placeras i ställ.
OBS: Provet får ej placeras i kylskåp eller kyltransport (2-8 °C) då det leder till falskt höga reninvärden, p.g.a kryoaktivering av prorenin.

Referensintervall

Morgonprov, uppegående: 5-80 mIE/L
Morgonprov, liggande: 4-50 mIE/L

Aldosteron/Renin-kvot: <23 pmol/mIE

Övrig information

För prover avseende S-Aldosteron och P-Renin som är tagna vid samma provtagningstillfälle kan kvoten beräknas på följande vis av respektive beställare:
S-Aldosteron/P-Renin-kvot: (S-Aldo i pmol/L) / (P-Renin i mIE/L) = pmol/mIE

OBS: När Renin < 2 mIE/L eller Aldosteron < 18 pmol/L kan kvot ej beräknas.
Prover som inte är tagna vid samma provtagningstillfälle får inte användas för kvotberäkning.

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2024-01-30/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Laboratoriemedicin, Specialkemi 2
Adress
Laboratoriemedicin, Specialkemi 2
Akutgatan 8
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173460 
Fax Se hemsida 
E-post Labmedicin@skane.se