Myelombiobank

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Myelombiobank 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Odlingsflaska benmärg

Flaska Total volym Benmärgs-volym Volym medium
Plast, blå kork 25 mL 15 mL 10 mL
Centrifugrör 14 mL 7 mL 7 mL
Det är viktigt att provkärlet uppfyller s.k. bioanalyskrav. Provkärlet innehåller en näringslösning med heparin (RPMI 1640 medium med HEPES buffert och bikarbonat, fetalt bovinserum (25%), L-glutamin (2mmol/l), penicillin/streptomycin (100 units/ml, hearinnatrium utan konserveringsmedel (50 IE/ml)).
För odling av benmärgsceller, kromosomanalys och biobankning. Beställes från Klinisk genetik, tel 046-17 63 68. Provkärlet förvaras i frys och ska tinas innan användning.
Li-heparin utan gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin utan gel 454056
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
PST-rör, Li-heparin med gel (ljusgrön kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3 mL Li-heparin och gel 15402
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Serumrör 5/5 (röd kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 5 mL Ingen 30217
Fyll till markering, vänds 10 gånger.
SST-gelrör (guldgul kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 3.5 mL Koagulationsaktivator och gel 222
Vänd direkt minst 5 ggr för hand
alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

OBSERVERA att för god kvalitet bör provet kunna omhändertas senast nästa arbetsdag (måndag-fredag). Om möjligt bör provet därför skickas till Klinisk Genetik i Lund i början av veckan.

Benmärg för separation och vitalfrysning av mono- respektive polymorfonukleära celler ("ficollseparation"): använd "Odlingsflaska benmärg". I Lund används som medium RPMI 1640 med 20% fetalt kalvserum ("odlingsflaska benmärg") men även andra medium kan användas. Kontakta din regionala koordinator vid tveksamhet. Provkärlen förvaras i frys och tinas före använding. Blanda provet noggrant i provkärlet. För god kvalitet måste benmärgsvolymen överstiga 5 ml. Om möjligt önskas minst 10 ml.

Plasma för frysning och arkivering: 5-10 ml perifert blod i Li-heparinrör, med eller utan gel. Två rör önskas.

Serum för frysning och arkivering: 5-10 ml perifert blod i Serumrör utan tillsats. Glas eller plast, med eller utan gel.

Benmärgsutstryk (5st): benmärgsutstryk ska göras direkt på benmärgen i samband med provtagning och inte på benmärg utblandat i medium (utstryken ska ej färgas). Patientidentifikation (personnummer, 12 siffror, och namn) skall skrivas med blyerts på glasets mattrand.

Provhantering, förvaring och transport

Provet får ej centrifugeras eller frysas. Förvaras i rumstemeperatur tills provet skickas (även preparatglas).

Övrig information

Information om myelombiobanken samt patientinformation finns på http://www.sfhem.se/nationell-biobank-for-myelom

Detaljer rörande beställning och hantering av odlingsflaska benmärg finns i bifogat PM under "Läs mer" nedan.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-09-12 AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Adress
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se