Etablering av fibroblastcellinje

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Konsultationsremiss 
Svarstid:  
Provtagningsmaterial
Sterilt centrifugrör, koniskt

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, V-b Polystyren 7302
Sterila plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, V-b Polystyren 7302
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

≥4 mm i diameter och så djup att man är nere i det subkutana fettlagret. Provet tas sterilt under lokal anestesi (Xylocain utan adrenalin elller motsvarande) i rör med steril fysiologisk koksaltlösning.

Provhantering, förvaring och transport

Omedelbar försändelse. Förvaras i rumstemperatur, får ej kylas eller frysas.
Provet måste vara Klinisk genetik tillhanda senast kl 12 på fredagar och dag före helgdag.

  Senast uppdaterad/signatur
2023-09-12 AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Adress
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se