P- 

Isocyanatmetaboliter, aminmetaboliter

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Biologiska prov - standardsortiment (BST3.0) 
Svarsfrekvens: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial
Na-heparinrör (blå kork) 5 mL

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 4 mL Na-heparin 24427
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Indikation

Metaboliter mäts från exponering av isocyanater, aminoisocyanater och aminer.

Provtagning

Venblod tas i hepariniserat vacuumrör och centrifugeras på plats. Plasman överförs till 2x3 mL polystyrenrör. Märk rören med provnummer och skriv in namn, personnummer, provtagningsdatum och rörens provnummer på remissen. Minimivolym för analys är 4 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

Remisser för biologiska prover finns att ladda ner från http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/. Kan också beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

Vi analyserar 2,4-toluendiamin, 2,6-toluendiamin, metylendianilin (MDA) och 1,5-diaminonaftalen.

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2020-03-26 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se