Vävnadsbiopsi neoplasi (tumörvävnad) - kromosomanalys

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Konsultationsremiss 
Svarstid: 21 dagar (7 dagar om brådskande) 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 30606
Odlingsflaska benmärg

Flaska Total volym Benmärgs-volym Volym medium
Plast, blå kork 25 mL 15 mL 10 mL
Centrifugrör 14 mL 7 mL 7 mL
Det är viktigt att provkärlet uppfyller s.k. bioanalyskrav. Provkärlet innehåller en näringslösning med heparin (RPMI 1640 medium med HEPES buffert och bikarbonat, fetalt bovinserum (25%), L-glutamin (2mmol/l), penicillin/streptomycin (100 units/ml, hearinnatrium utan konserveringsmedel (50 IE/ml)).
För odling av benmärgsceller, kromosomanalys och biobankning. Beställes från Klinisk genetik, tel 046-17 63 68. Provkärlet förvaras i frys och ska tinas innan användning.
Provtagning

Tumörbiopsi, öppen biopsi: ≥ 3-4 mm i diameter i sterilt rör med steril fysiologisk koksaltlösning. Måste vara vital ofixerad vävnad.

Tumörbiopsi, fin- och mellannålsbiopsi: Alla erhållna celler från 1-2 aspirat i odlingsburk som beställs från kliniken 046-17 63 68. Provkärlet förvaras i frys och ska tinas före användning.

Provhantering, förvaring och transport

Omedelbar försändelse. Förvaras i rumstemperatur, får ej frysas.

  Senast uppdaterad/signatur
2023-09-12 AR
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Adress
Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik
Labmedicin
221 85 LUND
Kontakt
Telefon 046-176368 (provmottagningen) 
Fax
E-post labmedicin@skane.se