U- 

Styrenmetaboliter (mandelsyra, fenylglyoxylsyra)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Biologiska prov - standardsortiment (BSP 3.2) 
Svarstid: Svarstid enligt överenskommelse 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Provtagning

Urinprov samlas från de fyra sista timmarna av ett arbetsskift: Blåsan töms (urinen kastas) fyra timmar före arbetets slut. Därefter och fram till arbetets slut samlas all urin i en plastflaska som rekvireras från Arbets- och miljömedicin Syd. Från denna plastflaska överförs sedan 2 × 10 ml urin till 2 st PP-rör och dessa två rör skickas in till AMM Syd.

Provhantering, förvaring och transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet.

(Analysen gäller summan av mandelsyra och fenylglyoxylsyra eftersom mandelsyra bryts ner till fenylglyoxylsyra i kroppen)

Remisser för biologiska prover finns att ladda ner från http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/. Kan också beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

P.g.a. lågt provinflöde utförs analyserna endast efter överenskommelse. Vänligen kontakta oss på telefon 046-173195 eller e-post ammlab@skane.se för mer information.

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

  Senast uppdaterad/signatur
2021-11-09 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se