Adenovirus DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Serologi / Virologi 
Svarstid:Analyseras dagligen mån-fre på prov som ankommit till laboratoriet före kl 08.30. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 30606
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
VCM olika varianter av provtagningsset för viruspåvisning

VCM Provset Användning Flockad pinne Art. Nr
Röd kork
2 mL
Hud, slemhinna
och svalg
Standard tip 25 481
Röd kork
2 mL
Nasofarynx och
svalg
Duo swab -
1 standard tip+
1 mini tip
27 556
Röd kork
2 mL
Pediatrisk Ultra fine tip 25 483
Efter provtagning sätts pinnen ner i röret och bryts av vid skåran.
Pinnen ska vara kvar i röret.
EDTA-rör 7/6 (lila kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
7 mL 6 mL K2 EDTA 5742
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Indikation

Keratokonjunktivit, tonsillit, pneumoni, oklar feber/ lymfkörtelsvullnad/ tarmsymptom, hemorragisk cystit samt oklar infektion hos immunsupprimerad patient. Adenovirus ger endast i undantagsfall meningit.

Provtagning

Provmaterialet kan variera men utgörs ofta av ögonsekret, svalgsekret, faeces, urin och plasma.

Ögon- eller svalgsekret tas med VCM provtagningsset.

Likvor i sterilt plaströr med konisk botten. Provvolym är 450 µL eller mer, minsta mängd 250 µL.
Likvorprov - praktisk handledning

BAL i sterilt plaströr. Minsta provvolym är 300 µL, helst mer än 400 µL.

Urin i vacuumrör med brun kork för urin. Minsta provvolym är 300 µL, helst mer än 400 µL. Se även Patientinstruktion

Faeces i burk med sked och ytterhylsa. Burken fylls till ca. ¼ med faeces. Se även Patientinstruktion

EDTA-plasma, välfyllt rör, 7 mL.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras i kyl i avvaktan på transport och transporteras kylt.
Prover tagna med VCM provtagningsset för viruspåvisning är hållbara i kyla i tre dygn.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-02-27/MAC
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se