P- 

von Willebrand faktor: MS (vWillebrandF:MS)

Info
Ackrediterad:   
Beställning: Koagulationsutredning Trombos/Blödning 
Svarstid: 2 ggr/månad 
Provtagningsmaterial
Citratrör 2,7 mL, 1,8 mL (ljusblå kork)

Rörvolym Blodvolym Tillsats Art. Nr
5 mL 2,7 mL Na-citrat 2561
5 mL 1,8 mL Na-citrat 7538
Fyll till markering, vänd direkt minst 5 ggr för hand alternativt minst 10 ggr med vagga.
Provtagning

Citratrör (plasma, ljusblå kork).

Provhantering, förvaring och transport

Rören skall fyllas helt. Rör som fyllts mindre än som anges ovan från botten analyseras inte.

Kapillärprovtagning är inte möjlig.

Centrifugera provet i 20 minuter vid 2 000 x g eller i 10 minuter vid 3 600 x g inom 60 minuter före analys.
Prov som inte analyseras omedelbart fryses i -20 °C plasman kan förvaras i 1 månad. I -70 °C kan plasman förvaras 1 år.

Referensintervall

Se separat utlåtande.

Övrig information

Klicka på "Läs mer" nedan för mer information om analysen.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-02-08/MV
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Sektionen för Koagulationsanalyser, Klinisk kemi
Adress
Sektionen för Koagulationsanalyser,
Klinisk kemi
Jan Waldenströms gata 14, plan 3B
205 02 MALMÖ
Kontakt
Telefon 040-33 23 94 
Fax  
E-post Labmedicin@skane.se