U- 

Kadmium (Cd)

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Biologiska prov-standardsortiment (BST3.2) alt webbremiss 
Svarstid: Svarstid 10 arbetsdagar 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen 216
Provtagning

Morgonurin samlas direkt i specialdiskad mugg. Därefter överförs 2×10 ml till 2 plaströr (13 ml PP-rör, Sarstedt). Under provsamlingen förvaras skruvlocket (med öppningen uppåt) på en ren avläggningsyta. Efter provsamlingen sätts locket tillbaka på röret och skruvas åt hårt för att undvika läckage under transport. Rören ska märkas med namn, personnummer, datum och provtagningstid. Därefter ska rören stoppas i transporthylsa.

Provhantering, förvaring och transport

Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp fram till avsändandet. Urinprovsamling på dammande plats kan medföra kraftig förorening av provet.

Skriv ut remiss via WebbRemiss, vårt verktyg för att skapa remisser online. Alternativt kan remiss skrivas ut i pdf-format från länken i menyn nedan, eller beställas via ammlab@skane.se.

Övrig information

För mer information om remisser och provtagning, se http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/laboratorietjanster/labremisser-2/.

Beträffande möjlighet att analysera andra metaller/element, var vänlig kontakta laboratoriet

  Senast uppdaterad/signatur
2021-11-08 / MAZ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Arbets- och miljömedicin Syd (lab), Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Adress
Arbets- och miljömedicin Syd (lab),
Medicon Village AB, Byggnad 402A, plan 3
Scheelevägen 8
223 81 LUND
Kontakt
Telefon 046-173195 
Fax  
E-post ammlab@skane.se