Urinodling

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:




Vardagar, svar tidigast dagen efter provets ankomst.
Selekterade prov på inneliggande patienter svaras alla dagar. 
Provtagningsmaterial
Vacuumrör för urin brun kork, överföringsstrå och uppsamlingsbägare

Materiel Volym Användning Art. nr
Vacuumrör brun kork, ingen tillsats 5/4 mL Urin till laboratoriet 26790
Överföringsstrå Överföring Överföring av urin till vacuumrör 27467
Uppsamlingsbägare, valfritt tillbehör 100 mL Uppsamling av urin och överföring till vacuumrör 26792
Indikation

- Febril UVI
- UVI hos barn
- UVI hos män
- UVI hos gravida kvinnor
- Recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI
- Terapisvikt vid antibiotikabehandling av UVI
- UVI vid känd eller misstänkt resistensproblematik

Provtagning

Prov tas i vacuumrör med brun kork.

Urin, mittstråleprov, samlas upp i fabriksrent kärl och förs över till vacuumrör 5/4 mL med brun kork med hjälp av överföringsstrå.
Alternativt används uppsamlingsbägare med inbyggd överföringskanyl, för över urin till vacuumrör 5/4 mL med brun kork.

- uppsamlingsburken får aldrig skickas in till laboratoriet
- den bruna korken får aldrig tas av från röret
- minsta mängd för analys 2 mL

För ytterligare information avseende provtagning se "Läs mer".

Patientinstruktion Urinprov

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras och transporteras kylt.
Provet ska nå Klinisk mikrobiologi inom 24 h från provtagning.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-03-01/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se