Sårsekret Odling

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs dagligen. Svar tidigast 1 dygn efter provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa kork - Provtagningsset hud, slemhinna, faeces för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Indikation

Klinisk misstanke om bakteriell infektion i sår.

Provtagning

Vid provtagning av sekret från sår, ytliga abscesser, insticksställe, kateterexit eller operationssår ska vätskebaserad provtagning med eSwab rosa kork användas, se Provtagningsinstruktion eSwab. Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.

Sår och abscesshålor rengörs mekaniskt före provtagning. Prov tas från ett område med aktiv inflammation, lämpligen vid övergången till normal vävnad.

Dränvätska samlas upp i ett sterilt plaströr.

För provtagning av djupt lokaliserade abscesser (i lunga, lever, buk etc) se Abscess Odling.

Flera faktorer avgör bedömningen av varje enskilt prov och det är därför av största vikt att ange på remissen
- typ och lokalisation
- klinisk information
- pågående eller planerad antibiotikabehandling
- eventuell utlandsvistelse

OBS! Vid misstanke om badsårsfeber/Vibrio ange detta tydligt i anamnesrutan.

Se även "Läs mer" Medicinsk bakgrund.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-04-15/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se