Svamp Mikroskopi

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs vardagar. Svar tidigast efter 1 dygn efter provets ankomst till lab. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Urin och sterilt material 216
Svampburk - för hår, hud- och nagelskrap

Volym Tillsats Användning Art. Nr
25 mL Ingen Svamp: Odling/mikroskopi/DNA-påvisning 21308
Indikation

Misstanke om svampinfektion. Direktmikroskopi görs när man vill få en preliminär diagnos snabbt. Rekommenderas för att påvisa svamp i alla provmaterial. Negativ mikroskopi utesluter inte svampinfektion.

Hud- och nagelskrap från fötter analyseras i första hand med ”DNA-påvisning Dermatofyt” om inget annat tydligt efterfrågas i anamnesrutan på remissen. För mer information se Svamp Dermatofyt DNA-påvisning.

Provtagning

Skrap från hud och nagel förs över till steril plastburk. Direktmikroskopi på hela naglar eller stora nagelbitar utförs ej.

Sterila vätskor och urin överförs till sterilt plaströr.

OBS! eSwab provtagningsset kan inte användas för mikroskopi.

Vid specifik frågeställning om Cryptococcus och Malassezia skall detta anges på remissen.

Använd streckkodsetikett där personnummer, för- och efternamn är utskrivet. Fäst etiketten längs med burken/röret.

Provhantering, förvaring och transport

Skrap från hud och nagel förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport.
Övriga prov förvaras kylt.
Transportera prov snarast till laboratoriet.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-07-09/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se