Svamp Odling Hudskrap, hår och naglar

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs 1 gång/vecka. Negativ odling slutbesvaras tidigast efter 21 dagar. 
Provtagningsmaterial
Svampburk - för hår, hud- och nagelskrap

Volym Tillsats Användning Art. Nr
25 mL Ingen Svamp: Odling/mikroskopi/DNA-påvisning 21308
Indikation

Misstanke om svampinfektion i hud, hår eller nagel.

Hud- och nagelskrap från fötter analyseras i första hand med Svamp Dermatofyt DNA-påvisning istället för odling och mikroskopi. Om odling eller mikroskopi ändå önskas måste detta specificeras tydligt i anamnesrutan på remissen på exempelvis följande sätt: ”OBS! Odling istället för DNA-påvisning”.

Vid misstanke om seborroiskt eksem, pityriasis versicolor eller annat tillstånd orsakat av Malassezia spp. rekommenderas direktmikroskopi, då dessa organismer inte kan odlas.

Provtagning

Hud- och nagelskrap respektive hår överförs till fabriksren plastburk. Prov ska tas under aseptiska förhållanden. Mängden provmaterial bör vara så stor som möjligt.

Hud: Skrapa från epidermis av det angripna området i riktning utåt med skarp slev, skalpell eller dyl. utan att orsaka blödning. Då svampinfektioner läker från centrum är det viktigt att få med material från randzonen för ett så representativt prov som möjligt.

Hår: Prov från hårbotten erhålls bäst med en trubbig skalpell. Man bör försöka få med såväl angripna hårstrån som innehållet i tilltäppta hårfolliklar och fjällande epidermis. Infektionen sitter vanligtvis nära hårroten. Hårstrån med roten tas med pincett, eftersom infekterat hår lossnar tämligen lätt.

Naglar: Skrapa från det angripna området. Är nagelns undersida angripen ska skrap tas även där. I den yttersta delen av nageln är svamparna ofta inte lika rikligt förekommande varpå odlingsresultatet kan bli falskt negativt.

Använd streckkodsetikett där personnummer, för- och efternamn är utskrivet. Fäst etiketten längs med burken.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2022-09-22/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se