Svalgodling

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Utförs vardagar. Svar tidigast ett dygn efter provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa kork - Provtagningsset hud, slemhinna, faeces för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. Nr
Rosa Odling, direktpåvisning Flockad pinne 24 433
Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.
Indikation

Tonsillit eller smittspårning med avseende på betastreptokocker grupp A, C och G.
Allmän odling avser betahemolytiska streptokocker grupp A, C och G.

- Om frågeställningen är difteri (Corynebacterium diphtheriae), gonokocker eller meningokocker måste detta anges på remissen p.g.a speciellt odlingsförfarande.
- Om frågeställningen är Arcanobacterium haemolyticum/Fusobacterium necrophorum måste detta anges på remissen. Analys utförs med PCR-teknik. Separat prov och remiss för denna analys. För mer information se Fusobacterium/Arcanobacterium, DNA.
- Om frågeställningen är Angina vincentii görs mikroskopering på insända glas. Se "Angina vincentii".
Separat remiss för insända glas.
- Om frågeställningen är peritonsillit (halsböld) utförs även Fusobacterium/Arcanobacterium, DNA.
- Vid immunsupprimerad patient utförs utvidgad odling.
Se även medicinsk bakgrund under ”Läs mer”.

Provtagning

eSwab med rosa kork. Provtagningsinstruktion eSwab.
Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.

Pinnen rullas över tonsillerna, gombågen och förs in under beläggningar. Undvik att vidröra tungan och övriga delar av munhålan med provtagningspinnen.
Ange på remissen pågående eller planerad antibiotikabehandling för att säkerställa att resistensbestämning utförs mot medlet.

- Vid frågeställning Corynebacterium diphtheriae rekommenderas samtidig analys av nasofarynxsekret. Egen remiss för denna analys.
- Vid frågeställning meningokocker rekommenderas samtidig analys av nasofarynxsekret. Egen remiss för denna analys.
- Vid frågeställning Arcanobacterium haemolyticum/Fusobacterium necrophorum tas separat svalgprov och remiss.
- Angina vincentii: Se "Angina vincentii". Samtidig svalgodling för betastreptokocker rekommenderas.

Provhantering, förvaring och transport

Prover förvaras kylt i avvaktan på transport. Transporteras snarast till laboratoriet och bör nå laboratoriet inom ett dygn.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-06-23/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se