Stafylokock-toxin, DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:   
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Analysen utförs vardagar.
Förväntad svarstid 2 dygn från provets ankomst till laboratoriet. 
Provtagningsmaterial

   -- Ej angivet --

Indikation

Misstanke om TSS-toxin och/eller exfoliatin A och/eller B.

Provtagning

Isolerad stam av Staphylococcus aureus för analys av Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS) och/eller Toxic Shock Syndrome toxin (TSS1-toxin).
Isolerad stam av koagulasnegativa stafylokocker för analys av Toxic Shock Syndrome toxin (TSS1-toxin).

Provhantering, förvaring och transport

Provmaterial för odling tas och transporteras enligt anvisningar för aktuellt material.
Framodlad stam skickas till laboratoriet i COPAN transportmedium.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-02-22/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se