Svamp Pneumocystis jiroveci DNA-påvisning

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Analysen utförs vardagar, samt lördagar/ helgaftnar efter överenskommelse med laboratoriet. Svar erhålls inom 0-3 arbetsdagar. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
AMBU Broncho Sampler

Namn Volym
Rör med tillhörande hatt för provtagning 30 mL
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 29276
Indikation

Pneumoni med oklar genes, speciellt hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Provtagning

Sputum: Representativt sputumprov (ej salivprov) erhålls bäst på morgonen eller i samband med andningsgymnastik. Patienten sköljer först munnen med vatten och får därefter hosta upp prov direkt i en sputumburk.

BAL, Bronkeoalveolärt lavage: ca 5 mL samlas upp i ett sterilt plaströr utan tillsats alternativt i AMBU Broncho Sampler. För provtagning vid bronkoskopi. Se Bronkoskopi - Bronkeoalveolärt lavage(BAL) och sterilt borstprov.

Om prov från nedre luftvägarna ej kan erhållas kan munsköljvätska användas, men ger lägre känslighet.
Vid munsköljning får patienten gurgla och skölja munnen med 10 mL steril koksalt under ca 1 minut. Samlas upp i sterilt plaströr utan tillsats.

Provmaterial från nedre luftvägarna kan också undersökas med PCR för B. pertussis, C. pneumoniae, C. psittaci och Mycoplasma pneumoniae samt för Legionella genom odling och PCR.

Provhantering, förvaring och transport

Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2018-12-06/acb
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se