Övre luftvägar Odling

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:


Odling utförs dagligen.
Svar tidigast 2 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.
Inom 4 dygn ges slutsvar för ca 96% av proverna. 
Provtagningsmaterial
eSwab rosa och blå kork - provtagningsset för bakterier och jästsvamp

eSwab Användning Pinne Art. nr
Rosa Hud, svalg, slemhinna, faeces
Odling, direktpåvisning
Flockad 24 433
Blå Nasofarynx och uretra
Odling, direktpåvisning
Tunn flockad 24 432
Blå Nasofarynx
Odling, direktpåvisning
Pediatric flockad
extra tunn
24 431
Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Indikation

Misstanke om övre luftvägsinfektion. För ytterligare information, se "Läs mer".

Provtagning

Provtagningsinstruktion eSwab gäller för både blå och rosa kork. Pinnen ska INTE vara kvar i röret vid transport in till laboratoriet.

Ange på remissen pågående eller planerad antibiotikabehandling för att säkerställa att resistensbestämning utförs mot medlet.

Nasofarynx: tas med eSwab blå kork. Provpinnen förs horisontellt längs näsbotten till bakre svalgväggen och får ligga kvar några sekunder.

Nässekret: Tas med eSwab rosa kork.

Hörselgångssekret: Tas med eSwab rosa kork alternativt eSwab blå kork.

Mellanöronsekret: Tas med eSwab blå kork så nära trumhinnan som möjligt efter paracentes eller spontanperforation. Undvik kontakt med hörselgången.

Sinussekret: Tas med eSwab blå kork så nära dränagehålet som möjligt.
Punktion av sinus: Aspirera direkt efter punktion, d.v.s. före spolning. För över i sterilt plaströr.

Ögonsekret: Tas med eSwab rosa kork alternativt eSwab blå kork. Före provtagning bör pus, slem och debris torkas bort från konjunktiva med en steril bomullspinne.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.
Provet transporteras snarast till laboratoriet och bör nå laboratoriet inom ett dygn.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2021-06-28/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se