Mykobakterier

Info
Ackrediterad:  
Remiss: Mikrobiologi 
Svarsfrekvens:
Se Läs mer under Svar/Tolkning 
Provtagningsmaterial
Provflaska och transporthylsa mykobakterier

Materiel Volym Användning Art. nr
Flaska plast 200 mL Urin, ventrikelsköljvätska,
pleura och ascites
26791
Transporthylsa 500 mL Ska alltid användas 12562
Absorbent 200 mL Ska alltid användas 12560
Blododlingsflaska för mykobakterier

Flaska Blodvolym Typ Beställs från Klinisk mikrobiologi
Vit hätta - Röd kork - 40 mL 5mL Bactec Myco/F Lytic 046-176810
substratavdelning@skane.se
Flaskan levereras med transporthylsa
som ska användas vid transport till laboratoriet.
Sterilt plaströr, konisk botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL V-b Polystyren För likvor till Klinisk mikrobiologi 7302
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 216
Faeces burk med sked och transporthylsa

Provvolym Tillsats Användning Art. Nr
20 mL Ingen Faeces på burk. Ska alltid skickas i transporthylsa 19530
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 19088
Indikation

Misstanke om mykobakterier. Se "Läs mer".

Direktmikroskopi för mykobakterier utförs endast på luftvägsprov samt, på begäran, på likvorprov.

Provtagning

För odling, mikroskopi och DNA-påvisning se "Läs mer".

OBS! Blododlingsflaskan för mykobakterier kan lätt förväxlas med blododlingsflaska för svampfrågeställning. Var noga med att ta rätt flaska.

Provmaterialet är infektiöst. Se till att alla korkar och lock sluter tätt och att inget spill finns på provkärlens utsidor. Använd alltid ytterburk/hylsa.

OBS! Om patienten själv ska ta provet, glöm ej informera om provtagningsteknik. För faecesprov se Patientinstruktion

Likvorprov - praktisk handledning

Ring gärna TBC-laboratoriet 046-171380.

För lite provmaterial påverkar resultatet negativt.

Provhantering, förvaring och transport

Transportera prov snarast till laboratoriet.
Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Inokulerade Bactec Myco/F Lytic-flaskor förvaras i rumstemperatur. Om provet skickas per post ska det läggas i en skyddshylsa i kartong eller vadderat kuvert.

För lång transporttid påverkar resultatet negativt.

Övrig information

Endast sputum och bronkialsköljvätska omfattas av ackreditering när det gäller DNA-påvisning.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2020-10-19/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se