Kateterspetsar/ biomaterial Odling

Info
Ackrediterad:  
Beställning: Mikrobiologi 
Svarstid:Kateterspetsar:
Utförs vardagar (för IVA-patienter dagligen). Negativt svar tidigast efter 2 dygn.
Uttagna biomaterial:
Utförs dagligen. Negativt svar tidigast efter 7 dygn. 
Provtagningsmaterial
Sterilt plaströr, rund botten

Rörvolym Plast Användning Art. Nr
10 mL, U-b Polypropen Sterilt material 31685
Sputumburk och transporthylsa

Volym Tillsats Användning Art. Nr
30 mL Ingen Sputum, Transporthylsa ska alltid användas 29276
Indikation

Rutinodling av uttagna katetrar.
Kontroll av kolonisering av uttagna biomaterial.

Provtagning

Katetrar: CVK (central venkateter), CDK (central dialyskateter), PD (peritoneal dialyskateter), NA (navelartärkateter), NV (navelvenskateter), TM (tryckmätarkateter), PAC (Port à Cath kateter), epidural, venflon och artärnål.
Innan katetern avlägsnas sprittvättas huden kring insticksstället. Låt spriten torka, varefter katetern dras ut. Sätt ner katetern i ett sterilt plaströr och klipp av med steril sax på platsen för hudgenomgången. Lämplig längd på kateterbiten är 3-5 cm.

Biomaterial: pluggar, shuntar, ventiler mm sändes i steril burk eller sterilt plaströr.

Ange på remissen pågående eller planerad antibiotikabehandling för att säkerställa att resistensbestämning utförs mot medlet.

Provhantering, förvaring och transport

Prov förvaras kylt i avvaktan på transport.

Läs mer >>    Senast uppdaterad/signatur
2023-03-27/SJ
 
Lägg till i listan
Endast för laboratoriet
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Adress
Labmedicin Klinisk mikrobiologi
Sölvegatan 23 B
221  85 LUND
Kontakt
Telefon 046-173250 
Fax  
E-post labmedicin@skane.se