Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

Vi inför digital beställning (eLAB RS). Vad som kan beställas digitalt finns listat vid respektive analys som kan beställas digitalt.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "������" gav 2044 träffar, här ser du resultat 451-500
  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 << sida 10 av 41 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
CYP2D6, se Genotypning CYP UPPSALA (Klinisk kemi och farmakologi)   2023-11-22 
Cystatin C, se eGFRmedel relativ RUTIN/AKUT Se nedan under Övrig information (Kemi)   2022-02-07 
Cystein, se tU-Cystin, uppföljning eller tU-Cystin, utredning MALMÖ (Kemi)   2022-11-14 
Cysteinuri, se tU-Cystin, uppföljning eller tU-Cystin, utredning MALMÖ (Kemi)   2022-11-14 
Lkc- Cystin Se direktlänk. STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Cystin, se Aminosyror Se P-Aminosyror. MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
tU- Cystin, uppföljning Konsult MALMÖ (Kemi)   2023-03-17 
tU- Cystin, utredning Konsult MALMÖ (Kemi)   2023-03-17 
Cystinuri, se tU-Cystin, uppföljning eller tU-Cystin, utredning MALMÖ (Kemi)   2022-11-14 
Cystisk fibros (CF) Odling, se Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi)    
Cystisk fibros, CF Konsultationsremiss eller Genetik laboratorieremiss allmän LUND (Molekylär diagnostik)   2023-09-12 
Cystor och maskägg, se Parasiter Protozoer och maskägg i faeces - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
Cytarabin, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2020-03-04 
Cytokeratin 18 fragment, se ccK18 MALMÖ (Kemi)   2013-04-04 
Cytologi - Ascites Cytologi LUND (Patologi)   2023-02-28 
Cytologi - Bronk, borstprov Cytologi - lunga LUND (Patologi)   2021-05-25 
Cytologi - Bronksköljvätska Cytologi - lunga LUND (Patologi)   2021-05-28 
Cytologi - Buksköljvätska Cytologi LUND (Patologi)   2023-10-12 
Cytologi - Finnålspunktat EBUS Cytologi - lunga LUND (Patologi)   2021-05-28 
Cytologi - Finnålspunktat, insänt Cytologi - bröst eller Cytologi - punktion LUND (Patologi)   2021-05-28 
Cytologi - Gallgång (choledochus), borstprov Cytologi LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Glaskropp och ögonsköljvätska Cytologi LUND (Patologi)   2021-05-28 
Cytologi - Likvor Cytologi LUND (Patologi)   2021-05-28 
Cytologi - Mammarsekret Cytologi - bröst, axill lymfkörtlar LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Pericardvätska Cytologi LUND (Patologi)   2023-02-28 
Cytologi - Pleuravätska Cytologi LUND (Patologi)   2023-02-28 
Cytologi - Sputum Cytologi - lunga LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Urin FISH Cytologi LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Urin och blåssköljvätska Cytologi LUND (Patologi)   2022-08-25 
Cytologi - Vulva Cytologi LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytomegalovirus (CMV) DNA kvantifiering Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Cytomegalovirus (CMV) DNA påvisning, kvalitativ Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi) 2023-02-27 
Cytomegalovirus (CMV) Serologi (antikroppspåvisning) IgM, IgG Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Cytomegalovirus (CMV), se även Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-16 
Cytostatika på yta Cyt_v2.1 LUND (AMM)   2023-02-09 
P- Dabigatran Allmän LU, MA (Kemi) 2023-03-21 
Damm (total, respirabelt, inhalerbart) Tekniska prov, luft (TLV3.1) LUND (AMM)   2021-11-09 
DAN, se Katekolaminer fria, tU- MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
DAT / monospecifik DAT Blodgruppering mm (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
DDD, se Lysodren GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- D-dimer (FEU) Digital, Rutin/Akut SKÅNE (Kemi) 2023-12-04 
Deamiderat gliadin-antikroppar, a-DGP LUND (Imm) 2022-11-09 
Deletion av 17p13, TP53 LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Deletion av 20q12 LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Deletion av 4q12 (FIP1L1::PDGFRA, hypereosinofilt syndrom ) Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Deletion, se även B-DNA Y-kromosomdeletion MALMÖ (Kemi)   2020-11-19 
Denguevirus Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2019-03-01 
Deoxykortisol, se Deoxikortisol LUND (Kemi)   2019-12-16 
Dermatofyter, Se Svamp LUND (Mikrobiologi)    
Desmetylcitalopram, se Citalopram LUND (Kemi)   2017-12-08 
  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 << sida 10 av 41 >>